Prin SERVICIUL DE MEDICINA MUNCII, Centrul Medical SANAVITA asigură clienţilor toată gama de servicii medicale în conformitate cu prevederile legale pentru orice tip de profesie.

Serviciul de Medicina Muncii urmăreşte testarea locului de muncă şi a aptitudinii în muncă a angajaţilor, menţinerea stării de sănătate a acestora, prevenţia îmbolnăvirilor legate de profesie, diagnosticul precoce al afecţiunilor angajaţilor, scăderea absenteismului la muncă.

Conform legislaţiei în vigoare, angajatorul trebuie să asigure angajaţilor supravegherea stării de sănătate prin servicii medicale de Medicina Muncii.

Activitatea serviciului se realizează în conformitate cu reglementările Ministerului Sănătăţii şi ale Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.

În cadrul controlului de medicina muncii se realizează un complex de examinări medicale clinice, biologice şi/sau paraclinice conform normelor legale pentru fiecare tip de profesie.

Monitorizarea stării de sănătate a angajaţilor se realizează prin:

  • Examen medical la angajare - structurat conform profesiei şi a fişei de expunere la riscuri; stabileşte aptitudinea în muncă;
  • Control medical periodic - stabileşte aptitudinea în muncă;
  • Examen medical de adaptare - stabileşte aptitudinea în muncă a persoanelor angajate în locuri de muncă cu risc dovedit sau potenţial;
  • Examen medical la reluarea activităţii pentru persoanele ce întrerup activitatea mai mult de 30 de zile din motive medicale care stabileşte aptitudinea în muncă;
  • Reabilitarea, reorientarea şi reinserţia profesională în caz de accident de muncă;
  • Monitorizarea afecţiunilor angajaţilor prin luarea în evidenţă a certificatelor de concediu medical şi urmărirea evoluţiei pacienţilor;

La finalizarea examinărilor legate de medicina muncii, angajatul şi angajatorul vor primi rezultatul evaluării prin intermediul fişei de aptitudine în care se menţionează aptitudinea în muncă conform profesiei/funcţiei.

Evidenţa serviciilor medicale atât din cadrul serviciilor de medicina muncii cât şi a serviciilor acordate clientilor – persoane fizice efectuate este realizată cu ajutorul unor aplicaţii, ce permite realizarea de rapoarte periodice, pentru o evidenţă şi transparenţă cât mai bună.

Aplicatia electronica permite monitorizarea permanenta a personalului din cadrul firmelor ce beneficiaza de servicii de medicina muncii, informatii utile atat pentru angajator ( prin furnizarea de informatii legate de sanatatea angajatilor si de corelarea aptitudinilor cu functia ocupata) cat si pentru persoanele monitorizate (care pe langa servicii beneficiaza de indrumare medicala).

Prin intermediul acestei aplicatii este realizat raportul anual privind starea de sanatate a angajatilor si evaluarea sanatatii lor in decursul unui an.

In functie de numarul angajatilor se acorda discount-uri la serviciile de medicina muncii, iar angajatii societatii vor beneficia de o REDUCERE de 10% pentru analizele si investigatiile efectuate in scop personal.